CERTYFIKATY

Wysoka jakość, Nowoczesność i pełne Zadowolenie Klienta

W Europie obowiązujące są Regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej (ECE) Organizacji Narodów Zjednoczonych ,a podstawowym dokumentem jest “Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów”, sporządzone w Genewie w 1958r. Regulaminy ECE stanowią ujednolicone w skali międzynarodowej kompleksowe dokumenty dotyczące wymagań technicznych stawianych pojazdom , ich kompletacji i cech wyposażenia.